Cửa thép màu trang trí Model S-633-G

Kích thước chuẩn

900(W)  + 2200(H)