Cửa thép màu trang trí Model S-532-RB

900(W)  + 2200(H)