Cửa thép màu trang trí Model RB-643-GH

900(W)  + 2200(H)