Cửa thép màu trang trí Model RB-533-GH

900(W)  + 2200(H)