Cửa thép màu trang trí Model RB-516-B

900(W) + 2200(H)