Cửa thép màu trang trí Model RB-513-B

900(W)  + 2200(H)