Cửa thép màu trang trí Model RB-512-R

900(W)  + 2200(H)