Cửa thép màu trang trí Model RB-366-G

900(W)  + 2200(H)