Cửa thép màu trang trí Model GH-656-R

900(W)  + 2200(H)