Cửa thép màu trang trí Model GH-613-RB

900(W) + 2200(H)