Cửa thép màu trang trí Model GH-609-B

900(W)  + 2200(H)