Cửa thép màu trang trí Model GH-572-R

900(W)  + 2200(H)