Cửa thép màu trang trí Model B-651-H

900(W)  + 2200(H)