Bosch SMS4EVI14E

35,000,000

MÁY RỬA CHÉN BOSCH Serie 4 – SMS4EVI14E

Máy rửa chén độc lập

  • Số lượng bộ bát đĩa : 13 bộ đồ ăn châu Âu
  • Hệ thống giỏ VarioFlex : khả năng điều chỉnh tối đa ở tất cả các cấp độ
  • Máy gồm 3 giàn rửa có thể gấp linh hoạt
  • AquaSensor phát hiện mức độ bẩn chén bát rửa
  • 6 chương trình: Chuyên sâu 70 ° C, Tự động 45-65 ° C,Eco 50 ° C, Rửa nhanh 65 ° C..
  • 4 tùy chọn rửa đặc biệt : Hé cửa tự động, Rửa nhanh tăng cường, Home connect,
  • Rửa ½ máy
  • Điều khiển điện tử có hiển thị LED